gallery/dunyaanbilogo
gallery/image-2018-04-21
gallery/stichting dunya
gallery/avg
gallery/mundo
gallery/cropped-logowegwijzerh-1
gallery/logoiriz
gallery/logovlot

Link

Link

Link

gallery/dunyaanbilogo
gallery/ogen-3241
gallery/hooglijn
gallery/greenlines
gallery/welkom bij.....

              Samen Sterk Door Ontmoeting!


Doel:
 
Opzetten en uitvoeren van projecten en activiteiten ter bevordering van de participatie en integratie van vrouwen en mannen.

zowel allochtoon als autochtoon in de Nederlandse samenleving.
 
Bevorderen van participatie en emancipatie van vrouwen in het bijzonder.

Dit op het gebied van educatie, opvoeding, scholing, arbeid, huisvesting, woon en leefomgeving, gezondheidszorg, cultuur en welzijn.
 
Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

 

 

                                                                                   Inschrijfkosten bedragen eenmalig € 10,00 euro.