Stichting Dunya

SAMEN STERK DOOR ONTMOETING
 
Doel:
 
Opzetten en uitvoeren van projecten en activiteiten ter bevordering van de participatie en integratie van vrouwen ( en mannen) zowel allochtoon als autochtoon in de Nederlandse samenleving.
 
Bevorderen van participatie en emancipatie van vrouwen in het bijzonder op het gebied van educatie, opvoeding, scholing, arbeid, huisvesting, woon en leefomgeving, gezondheidszorg, cultuur en welzijn.
 
Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.