CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Wyroby dla przemysłu górniczego OBAC

  – wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu – górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane – wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów – wydobywanie torfu – wydobywanie soli – pozostałe górnictwo i ...

 • Gips - PGE Ekoserwis

  Gips syntetyczny (reagips) powstaje w wyniku odsiarczania spalin przemysłowych. Uzyskany w tej metodzie gips jest dobrym substytutem gipsu naturalnego, większość składników substancji (99%) to związki identyczne z substancjami mineralnymi pochodzenia naturalnego.

 • Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd – Wikipedia, wolna ...

  Geologia. Złoża anhydrytu i gipsu leżące w Niecce Lwóweckiej (część Pogórza Izerskiego) należą do serii skalnej permskiego cechsztynu.Są one przykryte czwartorzędowymi piaskami, żwirami i iłami oraz piaskowcem.. Gips z Niecki Lwóweckiej cechuje się niską zawartością strontu, która nie przekracza 0,05%.Jedną z występujących w Niwnicach odmian gipsu jest alabaster, który ...

 • PGE Ekoserwis sp. z o.o. Lider innowacji

  • innowacyjne zastosowanie gipsu w rolnictwie - wykreowanie marki nawozu AgroSulCa jako cennego źródła wapnia i siarki, • współpraca znajwiększymi firmami z branży materiałów na bazie gipsu. We wrześniu2014 roku decyzją Właściciela połączono w grupie kapitałowejspółki zajmujące się zagospodarowaniem UPS w jeden podmiot pod nazwą EDF Ekoserwis. 2014 ISO 9001, 14000 ...

 • Odznaki Górnicze - Polski

  Kopalnia "Sosnowiec" w Sosnowcu Powstała w latach 70 - tych XIX wieku pod nazwą "Fanny". W latach 80 - tych tego wieku zmienia nazwę na "Renard". W 1946 roku otrzymuje nazwę "Sosnowiec". W latach 1949 - 1956 działa pod nazwą "Stalin". Postawiona w stan likwidacji 1 stycznia 1992 roku, zakończenie eksploatacji 31 grudnia 1997 roku. Zakończenie likwidacji kopalni - 31 grudnia 1998 roku.

 • Odznaki Górnicze - Polski

  odznaki, odznaki górnicze, odznaki gornicze, odznaczenia, odznaczenia górnicze,odznaczenia gornicze, medale, górnik, gornik, legitymacje, legitymacja. Konrad Krupa ...

 • Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd – Wikipedia, wolna ...

  Geologia. Złoża anhydrytu i gipsu leżące w Niecce Lwóweckiej (część Pogórza Izerskiego) należą do serii skalnej permskiego cechsztynu.Są one przykryte czwartorzędowymi piaskami, żwirami i iłami oraz piaskowcem.. Gips z Niecki Lwóweckiej cechuje się niską zawartością strontu, która nie przekracza 0,05%.Jedną z występujących w Niwnicach odmian gipsu jest alabaster, który ...

 • DWADZIEŚCIA LAT DZIAŁALNOŚCI ALPEX

  13 oraz w latach wykonała rekonstrukcję (przebudowę) wyrobisk udostępniających w kopalni gipsu wraz z wydobyciem gipsu w Gruza, w Serbii. 13. 14 Wyrobisko drążone było z upadem w obudowie betonowej wykonanej metodą natryskową, wybieranie urobku ładowarką zgarniakową typu ZPP1. Po udostępnieniu nowego poziomu załoga przystąpiła do wydobywania rudy miedzi. Załodze Firmy ...

 • LESZCZE LESZCZE,KOPALNIA GIPSU

  wydobycie gipsu, przedsiębiorstwo górnicze: Status firmy: Firma zarejestrowana w KRS od 2001-10-01. Firma aktywna: KRS: KRS 0000047939: NIP: NIP 662-005-09-00: REGON: REGON 290757439: Telefony i faksy: tel: (41) 357-81-16 faks: (41) 357-87-00: Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. Prezentowane dane

 • WYCENA WARTOŚCI AKTYWÓW GÓRNICZO- -GEOLOGICZNYCH ...

  gipsu i częściowo siarki, wymienione w art. 10, ust. 1 kopaliny też dotychczas stano-wiły, na podstawie kryterium metody eksploatacji, własność Skarbu Państwa. Zmiana przepisów nie spowoduje zatem istotnego przewrotu w zakresie własności złóż kopa-lin. Dostosuje natomiast polskie prawo do zasad i stanu prawnego obowiązującego w krajach Unii Europejskiej. Usunięcie niejasności ...

 • Nowy Ląd - ATLAS-Najsilniejsza marka budowlana na rynku!

  Marka wysokiej jakości spoiw budowlanych, powstających na bazie wydobywanego i przetwarzanego anhydrytu i unikatowego białego gipsu cechsztyńskiego, pochodzącego z Kopalni „Nowy Ląd” w Lwówku Śląskim/Niwnicach. Choć spółka „Nowy Ląd” jest niemal wyłącznym producentem gipsów specjalistycznych, słynie przede wszystkim z produktów chemii budowlanej: Grupa produktów ...

 • POLSKIE KOPALNIE GRANITU KRAKÓW,POLSKIE KOPALNIE

  wydobycie gipsu, przedsiębiorstwo górnicze: Status firmy: Firma zarejestrowana w KRS od 2005-10-26. Firma aktywna: KRS: KRS 0000243102: NIP: NIP 676-102-28-86: REGON: REGON 350547813: Telefony i faksy: tel: (12) 630-39-00: Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. Prezentowane dane pochodzą z

 • Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego CSRG

  Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. ZG EKO-PLUS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – PROMAG Sp. z o.o. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – Kopalnia Zabytkowa Muzeum; Dane kontaktowe: Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego Bytom – Zabrze. ul. Georgiusa Agricoli 3 41 – 800 Zabrze tel.: 32 271 35 06. email: [email protected] Mapa dojazdu ...

 • Historia firmy - Nowy Ląd - producent gipsów dla protetyki ...

  Już od początku XIX wieku w Niwnicach rozpoczęto eksploatację gipsu. Początkowo był on wykorzystywany jako nawóz pod rośliny strączkowe i rzepak. Pierwszymi właścicielami kamieniołomów gipsu w Niwnicach były rodziny Nostitz - Rieneck. Oni to, w roku 1860 odsprzedali kamieniołomy niderlandzkim książętom, którzy w 1888 roku pozbyli się ich na rzecz właściciela majątku ...

 • Wydarzenia - Nowy Ląd - producent gipsów dla protetyki i ...

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Ląd S.A. (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o.) w Niwnicach 59-600 Lwówek Śląski; Wyznaczyliśmy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.

 • Piłkarski Dzień Dziecka z Nowym Lądem - Nowy Ląd ...

  Producent gipsów dla protetyki i stomatologii. Sklep internetowy. Szybka dostawa.

 • KOTWY GÓRNICZE - KGHM ZANAM

  w Polsce i największym dostawcą kotew do takich firm jak KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. czy PeBeKa S.A. Realizowane są również zamówienia dla kopalń gipsu i anhydrytu i firm

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I

  Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie. Wydobywanie żwiru i piasku; Wydobywanie gliny i kaolinu. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne . Produkcja wyrobów ...

 • Barbórka w Świętokrzyskiem. Świętują nie tylko górnicy ...

  Radosław Słoniewski dodał, że w połowie przyszłego roku zostanie odbudowany zakład gazownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zdaniem posła Krzysztofa Lipca, lidera świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, ziemia świętokrzyska jest mocno związana z tradycjami górniczymi, a Barbórka w branży gazownictwa jest równie ważna

 • Przeniesienie koncesji na poszukiwanie węglowodorów w ...

  Zgodnie z brzmieniem nowego art. 36 ust. 11 pkt 1 PGiG koncesje dotyczące kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 (tj. złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej ...

 • Prawo geologiczne i górnicze. - Prawo.pl

  Prawo geologiczne i górnicze. - Akty Prawne. 18) zakładem górniczym - jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem ...

 • GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT

  Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Roboty związane z budową dróg i autostrad. Roboty związane z budową mostów i tuneli. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych . Przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie pozostałych instalacji ...

 • Wyższy standard bezpieczeństwa - KGHM ZANAM

  – kopalń soli, cynku i ołowiu oraz gipsu i anhydrytu. KGHM ZANAM prowadzi sprzedaż swoich wyrobów dla klientów zagranicznych. W oparciu o szereg umów ser-wisowych firma zapewnia profesjonalną obsługę oraz wsparcie techniczne w celu zabezpieczenia produkcji i utrzymania ruchu maszyn w zakładach górniczych. Zakład wciąż rozszerza sieć dystrybucji międzynaro-dowej. Dodatkowo ...

 • Państwowy Instytut Geologiczny - geoportal.pgi.gov.pl

  Na podstawie art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) do koncesji udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, na działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż określone w art. 10 ust. 1 ustawy / złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina ...

 • Barbórka w Świętokrzyskiem. Świętują nie tylko górnicy ...

  Zadzwoń do nas! Telefony antenowe . 41 200 20 20 / 41 200 20 00. TELEFON INTERWENCYJNY. 502 020 025

 • Górnictwo: plan ruchu - rzecz święta - netTG.pl ...

  Trzeba wiedzieć, że organem koncesyjnym dla przedsiębiorców eksploatujących m. złoża węglowodorów, węgla kamiennego, brunatnego, metanu, rud metali, żelaza, siarki, soli, gipsu, anhydrytu i kamieni szlachetnych jest minister środowiska. Eksploatacja innych kopalin podlega koncesjonowaniu przez marszałka województwa, chyba że roczne wydobycie kopaliny nie przekracza 20 m ...

 • GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE S.A. - KRS

  Przedmiot działania wg PKD 14 12 Z WYDOBYWANIE SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU I KREDY 2 1. Przedmiot działania wg PKD 14 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA 3 1. Przedmiot działania wg PKD 14 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU 4 1. Przedmiot działania wg PKD 14 30 A KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 5 1. Przedmiot

 • Uslugi budowlane mateusz gajek • Sprawdź adresy,

  Odkryj 209347 wyników dla zapytania: Uslugi budowlane mateusz gajek • Skorzystaj z bazy polecanych firm • Poznaj oferty • Porównaj opinie o firmach ☎ Sprawdź dane kontaktowe • pkt.pl

 • GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT

  08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW: 2. 1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy: 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE: 3. 1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy: 23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA

 • Górnictwo i kopalnictwo OBAC

  – wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu – górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane – wydobywanie minerałów dla

 • Zmiana ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ...

  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W przypadku gdy nastąpiła zmiana danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1-5, podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę danych, powiadomić ministra właściwego do spraw środowiska o tej zmianie.

 • MSP szuka chętnych na 4 spółki - Puls Biznesu - pb.pl

  MSP chce sprzedać 279 832 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,01 zł każda stanowiących 25,21 proc. kapitału zakładowego spółki, której przedmiotem działalności jest m in. wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków. Cena wywoławcza pakietu to 20 511 685,60 zł, a cena wywoławcza za jedną ...

 • Kamieniarz - Pkm Usługi Górnicze Sp. z o.o. Wałbrzych ...

  Spółka znajduje się w miejscowości Wałbrzych, ul. Jurija Gagarina. Przedsiębiorstwo Pkm Usługi Górnicze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada nr NIP 886-296-98-78 oraz ma nadany numer REGON: 021536313.

 • Obsługa odżużlania i odpopielania

  prace związane z rozładunkiem mączki kamienia wapiennego oraz załadunkiem gipsu na instalacji IMOS; monitoring urządzeń w ruchu; odbiór i załadunek żużla; utrzymanie właściwego stanu technicznego i czystości urządzeń odpopielania i odżużlania; przygotowanie miejsc pracy i dopuszczenie brygad do prac remontowych oraz kontrolowanie, odbiór i przygotowanie urządzeń, instalacji

 • W MSP aukcja kopalni piasku i zakładów dolomitowych ...

  Ministerstwo skarbu poinformowało w poniedziałek, że zgłoszenie wzięcia udziału w aukcji inwestorzy mogą składać w MSP do 18 maja. Wadium uprawniające do udziału w aukcji w przypadku Kopalni Piasku Kotlarnia wynosi ponad 1 mln 56 tys. zł, dla Górniczych Zakładów Dolomitowych - ok. 2 mln 51 tys. zł.

 • W Polsce powstaje rocznie 20 mln ton ubocznych

  Tylko w ramach PGE EC powstaje rocznie prawie 6 mln ton popiołów wapiennych z węgla brunatnego, ponad 2 mln ton gipsu i około 3 mln ton popiołu i żużla z węgla kamiennego. Ich przetwarzaniem w pełnowartościowe surowce dla innych gałęzi przemysłu zajmuje się spółka PGE Ekoserwis. – Dysponujemy własnymi zakładami produkcji, mamy własne mieszalnie. Produkujemy m. spoiwa ...